Awesome Image

Free shipping

On all orders over $49.00

Awesome Image

15 days returns

Moneyback guarantee

Awesome Image

Secure checkout

Protected by Paypal

Awesome Image

Offer & gift here

On all orders over

Awesome Image
MONSUN

O nama

Ideja o stvaranju preduzeća koje bi se bavilo zaštitom od požara, zaštitom na radu, civilnom zaštitom, servisom vatrogasnimh aparata i opreme i ekologijom rodila se još 1997. godine a osnivač i direktor Vehbija Salihović je sa svojim uposlenicima radom, trudom i velikim odricanjima tu ideju i san pretvorio u stvarnost.

Danas Monsun d.o.o. predstavlja modernu, stručnu, pouzdanu i stalno dostupnu firmu svim svojim kupcima. Izgradili smo partnerske odnose sa velikim brojem ljudi, kompanija i institucija koje važe za najkompetetnije u svojim djelatnostima.

Naše usluge

Usluge zaštite od požara

 • periodični i kontrolni pregledi aparata za početno gašenje požara
 • kontrolno ispitivanje celicnih boca vatrogasnih aparata radnog pritiska preko 25 bara..
 • poslovni strucnog osposbljavanja i usavarnja zaposlenih lica iz oblasti zastite od pozara
 • ispitivanja ispravnosti ugradenog sistema aktivne zastite od pozara
 • obuka uposlenika koji rukuju zapaljivim tecnostima, gasovima i eksplozivnim materijama u prometu.

Saznaj više

Usluge zaštite na radu

 • izrada akta o procjeni rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini, 
 • periodični pregledi i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama,
 • izrada stručnog nalaza koji se pribavlja u postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom,
 • periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite
 • osposobljavanje radnika za siguran rad
 • specijalističke obuke iz oblasti zaštite na radu (rukovanje viljuškarom, autodizalicom, kotlovskim postrojenjem i sl.),
 • izdavanje odgovarajućih isprava iz oblasti zaštite na radu
 • izrada internog akta o zaštiti na radu
 •  izrada elaborata zaštite na radu,
 •  izrada elaborata o uređenju gradilišta
 •  pregled i ispitivanje električnih instalacija,
 •  pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija,
 •  ultrazvučna kontrola posuda pod pritiskom,
 •  kontrolni proračun posuda pod pritiskom i izrada tehničke dokumentacije,
 •  tlačna kontrola posuda pod pritiskom,
 •  ispitivanje ventila sigurnosti,
Saznaj više

Naše usluge

 • Izrada akta o procjeni rizika na radnim mjestima i mjestima rada u radnoj okolini
 • Periodični pregledi i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama
 • Izrada stručnog nalaza koji se pribavlja u postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom
 • Periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite
 • Osposobljavanje radnika za siguran rad specijalističke obuke iz oblasti zaštite na radu (rukovanje viljuškarom, autodizalicom, kotlovskim postrojenjem i sl.)
 • Izdavanje odgovarajućih isprava iz oblasti zaštite na radu
 • Izrada internog akta o zaštiti na radu
 • Izrada elaborata zaštite na radu
 • Izrada elaborata o uređenju gradilišta
  pregled i ispitivanje električnih instalacija
 • Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija
 • Ultrazvučna kontrola posuda pod pritiskom
 • Kontrolni proračun posuda pod pritiskom i izrada tehničke dokumentacije
 • Tlačna kontrola posuda pod pritiskom,ispitivanje ventila sigurnosti

Znakovi sigurnosti

Znakove sigurnosti izrađujemo u svim veličinama prema Vašem zahtjevu, u tehnici vodootporne štampe na vrlo kvalitetnoj PVC foliji, deklarirane otpornosti na vremenske utjecaje od minimalno 2 godine.

2000+

ARTIKALA

33+

ZAPOSLENIH

26+

GODINA ISKUSTVA

500M2

OPREMLJENOG PROSTORA

Izdvajamo iz ponude

Vatrogasni aparati na bazi praha

Vatrogasne aparate punjene prahom Pastor proizvodi već više od 70 godina. Vatrogasni aparati punjeni višenamjenskim ABC prahom za gašenje po svojoj konstrukciji, načinu proizvodnje i kontrole te svojim tehničkim karakteristikama u potpunosti zadovoljavaju sve važeće europske i domaće zahtjeve

Vatrogasni aparati na bazi CO2

Vatrogasne aparate punjene ugljičnim dioksidom PASTOR izrađuje u dva oblika: prijenosne s punjenjem od 2, 3 i 5 kg, te prijevozne s punjenjem od 10, 30 i 60 kg.Glavna karakteristika svih aparata punjenih sa CO2 je jednostavno i sigurno rukovanje te učinkovito gašenje požara razreda B i C, a posebno požara na električnoj opremi i instalacijama.

Vatrogasni aparati na bazi pjene

Pastor vatrogasni aparati s pjenom proizvode se kao prijenosni u izvedbama 6 i 9 litara, te kao prijevozni u izvedbama 50 i 140 litara. Prijenosni vatrogasni aparati proizvode se u izvedbama pod stalnim tlakom i CO2 bočicom.

imate pitanja

Kontaktirajte nas

Naša galerija