HOME PROTECT PAKET APARAT F2 + DEKA pjena AFFF / 5,3 kg

Punjenje: pjena AFFF
Zapremnina: 5,3 kg
Dimenzije (u mm) promjer/visina: 170x170x400

Opis

Paket za kućanstva koji se sastoji od aparata F2 i protupožarne deke, namijenjen za gašenje početnih požara u kućanstvima. Aparat F2 punjen je AFFF pjenom i namijenjen gašenju klasa požara A, B i F. Protupožarna deka izrađena je od specijalnog vatrootpornog materijala koji sprječava dotok kisika i na taj način ugušuje požar.

Zbog efekta ugušivanja (AFFF) te hlađenja (voda), aparate s pjenom odlikuje smanjeni rizik od ponovnog rasplamsavanja požara. Jednom kad je vatra ugašena, stvara se sloj pjene koji uspješno sprečava isparavanje zapaljivih para uz istovremeno hlađenje. Iako se upotreba aparata sa sredstvima za gašenje na bazi vode ne preporučuje za gašenje električnih uređaja pod naponom, posebno oblikovana mlaznica ovih aparata omogućavaju gašenje požara električnih uređaja pod naponom do 500 V s udaljenosti veće od 1 m.

Detalji o proizvodu

Izvedba aparata

prijenosni – pod stalnim tlakom

Vrstva sredstva za gašenje

pjena AFFF

Gašenje električnih instalacija

do 500V

Količina sredstva za gašenje:

5,3 kg

Pogon:

Dušik (N2) – 14 bar / 20°C

Temperaturno područje:

-30˚C do +60˚C

Masa aparata:

5,3 kg

En3-efikasnost

nije primjenjivo

Dimenzije(širina/visina mm)

170x170x400

Standard:

nije primjenjivo