P1A prah ABC / 1 kg

Punjenje: prah ABC
Zapremnina: 1 kg
Dimenzije (u mm) promjer/visina: 85 / 290

Opis

Vatrogasne aparate pod stalnim tlakom Pastor izrađuje u dva oblika: prijenosne s punjenjem od 1, 2, 3, 4, 6, 9 i 12 kg te prijevozne s punjenjem od 50 kg praha.
Zahvaljujući spremniku koji je pod stalnim tlakom pogonskoga plina dušika i jednostavnoj konstrukciji, ovi su aparati uvijek spremni za upotrebu. Ugrađeni manometar, koji se standardno isporučuje uz ove tipove aparata, u svakom trenutku omogućava uvid u stanje aparata.

NAČIN UPOTREBE: Kod upotrebe treba izvući osigurač, uzeti gumenu spojnu cijev u ruke te pritiskom na ručku ventila započeti s gašenjem. Mlaznicom treba usmjeriti mlaz praha u podnožje vatre te prema potrebi prekidati istjecanje praha pomoću ručke ventila.

PRIMJENA: Vatrogasne aparate pod stalnim tlakom zbog malih dimenzija i mase preporučujemo koristiti za gašenje početnih požara u vozilima i domaćinstvima.
Uspješno se mogu koristiti za gašenje svih klasa požara osim zapaljenih metala i njihovih slitina

Detalji o proizvodu

Vrsta sredstva za gašenje:

ABC prah

Gašenje električnih instalacija i uređaja pod naponom:

do 1000V

Količina sredstva za gašenje:

1 KG

Pogon:

Dušik (N2) – 14 bar / 20°C

Temperaturno područje:

-30˚C do +60˚C

Masa aparata:

2,1 kg

EN3 efikasnost:

2 JG

Dimenzije (u mm) promjer/visina:

85 / 290

Standard

EN3